شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

وضعیت بانوان در زندانهاعبدالباسط امل
 
بانوی که جهت بررسی وضعیت زنان زندانی به محبس زنانه رفته است، بیان می دارد:
وقتی به محبس زنان در بادام باغ رفتم زنانی را دیدم که باورم نمی شود آنجا زندانی باشند، با آرایش غلیظ و لباس های آزاد.

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

از فیسبوک من

برایم عجیب بود وقتی بنده ی خدا از دوستش می گفت.
او می گوید: چند وقت قبل به خانه ی یکتن از دوستان دعوت بودم. تا نیمه های شب از هرچه گفتیم.
بالاخره دوستم که میزبان ما بود, فیلمی هندی Devdas را گذاشت که داستان عاشقانه دارد.
ما چند نفر مهمان خسته شدیم, هر چند لحظه خمیازه می کشیدیم. پس از نیم ساعت که فیلم داشت به جاهای جالبش می رسید ما خوابیدیم.
ولی؛ دوستم همچنان به صفحه کمپیوتر خیره بود.
صبح که شد وقت طعام صبح دوستم به ما می گوید:
شما خوابیدین ولی مه فیلم را دوباره از سَر دیدم و سخت گریه کردم.
درددهنده است وقتی از جوانانی می شنویم که خود را در چنین مسائل غرق نموده اند و نعمت جوانی را به کارهای هرزه ازدست می دهند.

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شهدای بی کفن

نوشته: عبدالباسط امل

بخاری اطاق را خیلی گرم نموده بود. چای و خامه همراه با نان بازاری خیلی کیف می کرد. رو به سوی مرد کهن سال کرده، گفتم: پدرجان! قصه می کدین.

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

دزدی

بنده خدا با فخر می گفت:
ولا! از امی وقتیکه میدان هوایی بگرام ساخته شده مردم زیاد استفاده کدن.
هیچ کسی دست خالی ازین میدان نرفته است.
یکی از آنها با خنده گفت:
امی امریکایی ها بسیار لوده هم استن, هرکس از شان دزدی می کنه هیچ جزا نمیتن, جز چند روز زندانی ساختن و برطرف ساختنش از آن پست.
مجلس آنها گرم بود, هرکدام از دزدی و خیانت اقارب و دوستانش از میدان هوایی می گفت.
دلم برای شان سوخت و در دلم گفتم:
عساکر امریکایی با این شیوه ی شان توانستند صداقت و راستی را از میان خیلی از مردم ما برچینند و آنها را به دزدی و خیانت آغشته بسازند.