دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

به آتش کشیدن بانو فرخنده؛ اتهامات و حقایقنوشته: عبدالباسط امل

چنانکه آگاهیم به روز پنجشنبه حادثه دلخراشی اتفاق افتاد که دل های همه ملت ما را به درد آورد.
آوازه به آتش کشیدن نسخه از قرآن و به تعقیبش برخورد خشن و زشت بر فرخنده دختر جوانی که قربانی این توطئه شوم شد.

سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

وضعیت بانوان در زندانهاعبدالباسط امل
 
بانوی که جهت بررسی وضعیت زنان زندانی به محبس زنانه رفته است، بیان می دارد:
وقتی به محبس زنان در بادام باغ رفتم زنانی را دیدم که باورم نمی شود آنجا زندانی باشند، با آرایش غلیظ و لباس های آزاد.

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

از فیسبوک من

برایم عجیب بود وقتی بنده ی خدا از دوستش می گفت.
او می گوید: چند وقت قبل به خانه ی یکتن از دوستان دعوت بودم. تا نیمه های شب از هرچه گفتیم.
بالاخره دوستم که میزبان ما بود, فیلمی هندی Devdas را گذاشت که داستان عاشقانه دارد.
ما چند نفر مهمان خسته شدیم, هر چند لحظه خمیازه می کشیدیم. پس از نیم ساعت که فیلم داشت به جاهای جالبش می رسید ما خوابیدیم.
ولی؛ دوستم همچنان به صفحه کمپیوتر خیره بود.
صبح که شد وقت طعام صبح دوستم به ما می گوید:
شما خوابیدین ولی مه فیلم را دوباره از سَر دیدم و سخت گریه کردم.
درددهنده است وقتی از جوانانی می شنویم که خود را در چنین مسائل غرق نموده اند و نعمت جوانی را به کارهای هرزه ازدست می دهند.