ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه

سفر بی بازگشت

نوشته: عبدالباسط امل
عیسی که جوان 19 ساله بود، او رکشی رانی می کرد. 
چند گاهی بود که با رانندگی رکشی پولی می یافت تا زندگی روزمره ی شان را پیش برد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

سالروز استرداد استقلال یا روز متفرق شدن؟

نوشته: عبدالباسط امل

28 اسد روزی که ملت مسلمان و مجاهد ما موفق شدند تا عساکر اجنبی انگلیس را از سرزمین شان با شرمساری فراری بسازند، از آن روز تاکنون همه ساله از آن تجلیل می شود.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

آیا از هشت ثور تجلیل گردد؟


نوشته: عبدالباسط امل


همه ساله در روز 7 و 8 ثور در رسانه های تلویزیونی و اجتماعی میان تحلیلگران سیاسی و افراد عامه بحث های جریان می داشته باشد.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه