ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۱۳, یکشنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱, یکشنبه

فرار از وطن

یکسال هم اطاقی ما بود، او یک دوره عقب تر از ما بود، آنزمان او صنف دو و ما صنف سوم بودیم.
پسر با هوش و زیرک، سخت کوش و لایق بود.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

وحدت ما قوت است!


آنهایکه بی هیچ جرم؛ فقط بر اساس تعصبات قوم و مذهبی خون مسلمانِ را می ریزند، در نزد الله سخت منفور اند.
هزاره بودن، تاجک بودن و یا هم پشتون بودن هرگز جرم بوده نمی تواند، هر افغان حق زيستن درین سرزمین را دارد.
دیگر زمان برتری جویی قومی بر قوم دیگر گذشته است، بیایید با اتحاد خود جلو این وحشی صفتان بإیستیم و برای شان نه! بگوییم.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

زن حق تحصیل را ندارد

آنروز خوابگاه بودم.

یکتن از قاری صاحبان به اطاق دوستم آمده بودم، باهم حرف می زدند و من داشتم آماده می شدم تا دانشگاه بروم، ابتدا متوجه صحبت شان نبودم تا آندم که قاری صاحب گفت:

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه