۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

با مقدسات ملت بازی نکنید!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

مقدسات دینی و ارزشهای ملی برای ملتها دو چیزِ بس ارزشمندی اند که برای حفاظت از آن آماده هر نوع جان فشانی می باشند.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

اشرف غنی و انحصار قدرتنوشته: داکتر عبدالباسط امل


پس از به قدرت رسیدن دکتر غنی ملت شاهد تغییرات مثبتی بودند، هرچند هر فردیکه به قدرت میرسد دست به کارهایِ میزند و این چیزِ غیر عادی نیست ولی بازدیدها، برطرف کردن ها و تقررهای نخستینش جلویِ چشمان عدهٔ را گرفت و همه فعالیت ها را با دید مثبت نگریستند تا مگر همگانی شده و واقعاً رنجها و غمها پایان یابد.

همسریابی فیسبوکی!


نوشته: عبدالباسط امل
حسین معرفت پس از اعلان فیسبوکی اش هفته ی قبل با دختری نامزد شد!

۱۳۹۵ بهمن ۲۴, یکشنبه

یادداشتِ بر سرگذشت منعصر 3 شنبه بود، داشتم درس دانشگاه را می خواندم خسته شدم خواستم استراحت کنم که در الماری مقابل کتاب – سرگذشت من بقلم گاندی - را دیدم. گرفتمش با خوانش مقدمه مترجم علاقمند مطالعه کامل کتاب گشتم. با آنکه نزدیک به 540 صفحه است ولی توانستم طی چند روز تمامش کنم.

۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه

سفر بی بازگشت

نوشته: عبدالباسط امل
عیسی که جوان 19 ساله بود، او رکشی رانی می کرد. 
چند گاهی بود که با رانندگی رکشی پولی می یافت تا زندگی روزمره ی شان را پیش برد.

۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

سالروز استرداد استقلال یا روز متفرق شدن؟

نوشته: عبدالباسط امل

28 اسد روزی که ملت مسلمان و مجاهد ما موفق شدند تا عساکر اجنبی انگلیس را از سرزمین شان با شرمساری فراری بسازند، از آن روز تاکنون همه ساله از آن تجلیل می شود.