۱۳۹۷ فروردین ۷, سه‌شنبه

فریاد بزنید گوسفند نباشید!

نوشته: عبدالباسط امل

اضافه از ۵۰ سال می شود این ملت شاهد ظلم و جنایت، زورگویی و غصب، قتل و کشتار  می باشد، هر زمانی به نحوی ملت را عذاب می دهند، بنام مسلمان زندانی کردند، زنده به گور ساختند، بنام طالب گلو بُریدند، هزاران جریب زمین را سوزانیدند، با آغاز پروژهٔ داعش وحشی ترین اعمال را در برابر همین ملت مرتکب شدند.

۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

نجم چشم امید ملت!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

اینک از تأسیس نجم شش سال می گذرد، نجم با این سن کم توانسته منحیث بزرگترین نهاد جوان در سطح کشور مطرح گردد.

من مسلمانم!


در پاسخ به نبشتهٔ شرک آمیز لینا روزبه

نوشته: داکتر عبدالباسط امل
من بخود مسلمان می گویم ولی در عین حال اشتباه و خطا از من سر می زند اما هرگز بخود جرئت گستاخی در دین و احکام دینی را نمی دهم.

۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

هر صدای که بوی تفرقه دهد؛ ندای شیطان است!

نوشته: عبدالباسط "امل"

میخواستند امام شهید را درگیر مسائل کوچک و جنجالی بسازند، همینکه به ساحه رسید، تعدادی از افراد چالاک و تیز زبان متوقفش کرده پرسیدند:
جناب شیخ! تو که فهم و علمیت بلند در دین داری، اینجا یک تعداد از مردم حین نماز دستها را روی سینه می گذارند، رفع الیدین می کنند و در عین زمان در همین مسجد شماری هم دستها را زیر ناف می بندند و رفع الیدین نمی کنند؛ از دید شما کدام یک شایسته و درست است و کدام اشتباه می کند.

تو مسلمانی!

نوشته:
داکتر عبدالباسط "امل"

تاریخ جهاد مسخ می شود، حماسه آفرینی میلیون ها افغان وارونه جلوه داده می شود، به نام تاجک و پشتون و .... متفرق می شوند، قبله نخستش بدست دشمن می افتد، طرح شوم برای کعبه می ریزند ولی با اینهمه این مردم هنوز در خواب غفلت بسر میبرند و بیشتر از هم فاصله می گیرند.

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

اتهام بر قهرمان ملی؛ جهل یا مأموریت؟

نوشته: داکتر عبدالباسط امل
احساس می کنم نیروی مجاهدین بنابر همین کوتاه فکری ها و درگیر شدن در مسائل فرعی و اتهام بستن بر همدیگر؛ از هم پاشید سخنان قیادت احزاب جهادی، قوماندانان و منسوبین احزاب من را بر این مسئله باورمند ساخته است.

۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

کودکان؛ مظلومترین قشر جامعۀ افغانی!


نوشته: داکتر عبدالباسط امل 
کمتر از ده سال سن داشت، لباسَش چند جا پاره بود، قسمتهای از بدنَش بیرون زده بود که به خوبی دیده می شد،

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

با تلاش خود زندگی بهتر برای نسل بعد هدیه بدهیم!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

من اگر تاجک هستم و در برابر هموطن پشتون، اوزبیک، هزاره یا دیگر برخورد نیک دارم و تعصب نمی کنم چون او نیز با من خوب است

شش جدی؛ پایان اتحاد شوروی!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل
چند ماه قبل برنامهٔ بود در خانهٔ فرهنگ روسیه، من و شماری از جوانان درین برنامه حضور داشتیم.
آقای نکراسوف مدیرِ خانهٔ فرهنگ روسیه حین صحبتش به حضار برنامه این حرفهای جالب را گفت:
"سالها قبل در همین تالار هنرمندان مشهور روسی از جمله نتاشه کنسرت می داشتند، و امروز خورسندیم که برای نخستین بار دو عالم مسلمان روسی را اینجا باخود داریم".

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

می خواهم خودکشی کنم!

نوشته: عبدالباسط امل
"آری خود را بکُشَم و ازین زندگی راحت شوم، خسته ام از زندگی، روزها و کارم همه یکنواخت و دلگیر برایم شده است".