سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

حس خوبی به من می دهد!سه شنبه و چهارشنبه به شفاخانه می رویم. هفته های قبل در شفاخانه توبرکلوز و انتانی مریضان را دیدیم و آنچه را فقط مطالعه داشتیم عملاً اعراض و علایم اش را در بیمارها مشاهده کردیم.

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش.

به آتش کشیدن بانو فرخنده؛ اتهامات و حقایقنوشته: عبدالباسط امل

چنانکه آگاهیم به روز پنجشنبه حادثه دلخراشی اتفاق افتاد که دل های همه ملت ما را به درد آورد.
آوازه به آتش کشیدن نسخه از قرآن و به تعقیبش برخورد خشن و زشت بر فرخنده دختر جوانی که قربانی این توطئه شوم شد.

سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.