۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

می خواهم خودکشی کنم!

نوشته: عبدالباس امل
 
"آری خود را بکُشَم و ازین زندگی راحت شوم، خسته ام از زندگی، روزها و کارم همه یکنواخت و دلگیر برایم شده است".

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

دشمن علما نباشیم!

مریض عاجزانه در مورد درد و رنجِ که از آن می کشید حرف می زد، در میانهٔ سخنان که رویش بسوی داکتر بود گفت:
من علاوه بر رهنمائی های داکتر سخت پابند جماعت ۵ وقت نیز هستم امید دارم خداوند مشکلَم را حل کند.

چرا من از استقلال یاد میکنم؟

استقلال و آزادی عزت و سربلندی ملتها است.

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

سالروز استقلال را تجلیل کنیم ولی!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

مردانِ که در برابر متجاوزین انگلیس رزمیدند قطعاً دلیرمردان و غَیورانِ بودند که ماهیت استعمار را درک کرده بودند و به یقین می دانستند با حضور بیشترِ قوای انگلیس چه بلاها و مشکلاتی بالای این سرزمین و ملت آمدنیست.

فریب بازی های سیاسی را نخوریم!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

هر از گاهی قضیهٔ پیش می آید، میان سیاسیون از اقوام و احزاب مختلف تشنج پیدا می شود، کشیدگی های شان بیشتر میشود و حرف از اهانت شخصیتی گرفته تا اخطار و ترور میرسد.

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

با مقدسات ملت بازی نکنید!

نوشته: داکتر عبدالباسط امل

مقدسات دینی و ارزشهای ملی برای ملتها دو چیزِ بس ارزشمندی اند که برای حفاظت از آن آماده هر نوع جان فشانی می باشند.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

اشرف غنی و انحصار قدرتنوشته: داکتر عبدالباسط امل


پس از به قدرت رسیدن دکتر غنی ملت شاهد تغییرات مثبتی بودند، هرچند هر فردیکه به قدرت میرسد دست به کارهایِ میزند و این چیزِ غیر عادی نیست ولی بازدیدها، برطرف کردن ها و تقررهای نخستینش جلویِ چشمان عدهٔ را گرفت و همه فعالیت ها را با دید مثبت نگریستند تا مگر همگانی شده و واقعاً رنجها و غمها پایان یابد.

همسریابی فیسبوکی!


نوشته: عبدالباسط امل
حسین معرفت پس از اعلان فیسبوکی اش هفته ی قبل با دختری نامزد شد!

۱۳۹۵ بهمن ۲۴, یکشنبه

یادداشتِ بر سرگذشت منعصر 3 شنبه بود، داشتم درس دانشگاه را می خواندم خسته شدم خواستم استراحت کنم که در الماری مقابل کتاب – سرگذشت من بقلم گاندی - را دیدم. گرفتمش با خوانش مقدمه مترجم علاقمند مطالعه کامل کتاب گشتم. با آنکه نزدیک به 540 صفحه است ولی توانستم طی چند روز تمامش کنم.

۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه

سفر بی بازگشت

نوشته: عبدالباسط امل
عیسی که جوان 19 ساله بود، او رکشی رانی می کرد. 
چند گاهی بود که با رانندگی رکشی پولی می یافت تا زندگی روزمره ی شان را پیش برد.